List of electronic scripts and publications

Visually impaired students of VŠE in Prague offer study literature in electronic form.

If you are interested in the study literature, it is necessary to contact the CSP and then to personally visit where
Sign an affidavit on the handling of the electronic version of the publication and the copyright.

List of study literature:

List of study literature:

Electronic materials marked with the EU Flag were created with the support of the project Development of Educational and Other Activities and Quality Support at the Prague University of Economics and Business
Název publikace Autor Nakladatelství Rok vydání
Abeceda účetních znalostí pro každého Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Akciové trhy a investování Jílek Josef Grada 2009 European Union on Facebook
Analýza a návrh informačních systémů Chlapek Dušan Oeconomica VŠE Praha – FIS 2011 European Union on Facebook
Analýzy trhu cenných papírů 1 Veselá Jitka Vysoká škola ekonomická 1999 European Union on Facebook
Analýzy trhu cenných papírů 2 Veselá Jitka Vysoká škola ekonomická 2003 European Union on Facebook
Audit informačního systému Svatá Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Bankovní krize a ekonomická transformace Jonáš Jiří Management press 1998 European Union on Facebook
Benešovy dekrety Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Bezpečnostně-politická dimenze Dubský Zbyněk Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Burzy a burzovní obchody (výchozí texty ke studiu) Veselá Jitka Oeconomica 2005 European Union on Facebook
Cena, hodnota, model Drozen František Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
 Cenné papíry a finanční majetek Ištvánfyová Jana Vysoká škola ekonomická 1995 European Union on Facebook
Centrální bankovnictví Revenda Zbyněk Management Press, Praha 2001
Cestovní ruch Indrová Jarmila Oeconomica 2009 European Union on Facebook
Cesty k bytí 1 Hemelík Martin Vysoká škola ekonomická 1998 European Union on Facebook
Cesty k bytí 2 Hemelík Martin Vysoká škola ekonomická 2001 European Union on Facebook
Co daly naše země Evropě a lidstvu 1 Tomeš Josef Evropský literární klub 1998 European Union on Facebook
Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 Tomeš Josef Evropský literární klub 1999 European Union on Facebook
Co daly naše země Evropě a lidstvu 3 Třeštík Dušan Evropský literární klub 2000 European Union on Facebook
Česká regionální politika Wokoun René Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Česká republika a Evropská unie Plchová Božena Vysoká škola ekonomická 2002 European Union on Facebook
České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU Machková Hana Oeconomica 2004 European Union on Facebook
České země v éře první republiky 1918-1938 1díl Kárník Zdeněk Libri 2003 European Union on Facebook
České země v éře první republiky 1918-1938 2díl Kárník Zdeněk Libri 2002 European Union on Facebook
České země v éře první republiky 1918-1938 3díl Kárník Zdeněk Libri 2003 European Union on Facebook
České země v evropských dějinách 1 Šarochová Gabriela Paseka 2006 European Union on Facebook
České země v evropských dějinách 2 Bělina Pavel Paseka 2006 European Union on Facebook
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 1díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003 European Union on Facebook
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 2díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004 European Union on Facebook
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 3díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004 European Union on Facebook
Československá zahraniční politika 1914-1945 Veselý Zdeněk Vysoká škola ekonomická 2000 European Union on Facebook
Československá zahraniční politika 1945-1989 Veselý Zdeněk Vysoká škola ekonomická 2001 European Union on Facebook
Československo v letech 1945-1948 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1991 European Union on Facebook
Československo v letech 1948-1953 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1991 European Union on Facebook
Československo v letech 1953-1966 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1992 European Union on Facebook
Československo v letech 1967-1969 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1993 European Union on Facebook
Československo v poválečné Evropě Kaplan Karel Karolinum 2004 European Union on Facebook
Čína ve XX. století 1 Bakešová Ivana Univerzita Palackého 2001 European Union on Facebook
Čína ve XX. století 2 Bakešová Ivana Univerzita Palackého 2003 European Union on Facebook
Didaktika účetnictví 1 Koudela Jiří Oeconomica VŠE Praha – FIS 1995 European Union on Facebook
Didaktika účetnictví 2 Koudela Jiří Oeconomica VŠE Praha – FIS 1996 European Union on Facebook
Didaktika základů ekonomiky Králová Alena Oeconomica VŠE Praha – FIS 2013 European Union on Facebook
Dějiny ekonomického myšlení Holman Robert C.H. Beck 2005 European Union on Facebook
Dějiny světové politiky 1 Ort Alexandr Vysoká škola ekonomická 1992 European Union on Facebook
Dějiny světové politiky 2 Ort Alexandr Vysoká škola ekonomická 1993 European Union on Facebook
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 1část Jech Karel Doplněk 1995 European Union on Facebook
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 2část Jech Karel Doplněk 1995 European Union on Facebook
Demografie Langhamrová Jitka Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Demografie – po prvé Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Demografie (materiály ke cvičením) Langhamrová Jitka Oeconomica VŠE 2006 European Union on Facebook
Deriváty I. Dvořák Petr Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Deutsch in der Wirtschaft Malechová Magdaléna Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Deutsch in Politik und Diplomatie Nováková Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Dějiny evropské civilizace 1 Čornej Petr Paseka 1995 European Union on Facebook
Dějiny evropské civilizace 2 Bělina Pavel Paseka 1995 European Union on Facebook
Dějiny měnových teorií na českém území Vencovský František, Pulpán Karel a kol. Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Digitální fotografie a její zpracování Horný Stanislav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Ekonomická a politická integrace Evropy (vybrané kapitoly) Adámková Vlasta Oeconomica 2003 European Union on Facebook
Ekonometrická analýza Hušek Roman Oeconomica VŠE Praha – FIS 1995 European Union on Facebook
Ekonomická analýza Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomická demografie Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Ekonomie Holman Robert C. H. Beck, Praha 2003
Ekonomie pro přijímací řízení na navazující magisterské studium Sirůček Pavel Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomika a politika městského životního prostředí Vejchodská Eliška Oeconomica VŠE Praha – NF 2007
Ekonomika sportu 1 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2005 European Union on Facebook
Ekonomika sportu 2 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2010 European Union on Facebook
Ekonomika sportu 3 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2010 European Union on Facebook
Ekonomika zdraví Durdisová Jaroslava Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Elementary Czech Antošová Anna Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Empirismus a analytická filosofie Kunca Tomáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
English for economists Čapková Halka a kolektiv Ekopress, Praha 2003
 Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy)
Dušková Iva Oeconomica 2005 European Union on Facebook
 Etická dimenze institucionálních změn 2 (praktikum)
Dušková Iva Oeconomica 2006 European Union on Facebook
Evropská integrace – Evropská unie Cihelková E., Jakš J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Evropská měnová integrace a Česká republika Brůžek Antonín, Smrčková Gabriela, Záklasník Martin Velryba, Praha 2007
Evropský konstitucionalismus (zdroje, formy a tendence) Reschová Jana Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Finance v globální ekonomice 1 (Peníze a platební styk) Jílek Josef Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Finance v globální ekonomice 2 (Měnová a kurzová politika) Jílek Josef Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Finanční a komoditní deriváty v praxi Jílek Josef Grada Publishing 2010 European Union on Facebook
Finanční účetnictví a světový koncept Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech Randáková Monika Oeconomica 2007 European Union on Facebook
Finanční management = cvičné příklady
Pevná Jana  Oeconomica VŠE 2014 European Union on Facebook
Fiskální politika Izák Vratislav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Finanční rizika Jílek Josef Grada Publishing 2000 European Union on Facebook
Finanční trhy (instrumenty, instituce a management) 1 Musílek Petr Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Finanční trhy (instrumenty, instituce a management) 2 Musílek Petr Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Francouzsky od začátku Priesolová Janka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Geografické informační technologie pro manažery Pokorný P., Machalová J. Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Geografie cestovního ruchu Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Geografie světového hospodářství Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Globální problémy a světová ekonomika Jeníček V., Foltýn J. C. H. Beck, Praha 2003
Glossary Marešová Marcela Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Hospodářská politika Němcová Ingeborg Grada 1997 European Union on Facebook
Hospodářská politika A Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1992 European Union on Facebook
Hospodářská politika B Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1992 European Union on Facebook
Hospodářské dějiny Faltus Jozef Oeconomica VŠE Praha – FMV 1992 European Union on Facebook
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 1díl Průcha Václav Doplněk 2004 European Union on Facebook
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 2díl Průcha Václav Doplněk 2009 European Union on Facebook
Hospodářské dějiny 16 – 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006 European Union on Facebook
Hospodářské dějiny a ekonomické teorie Sirůček Pavel Melandrium 2007 European Union on Facebook
Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992 Jakubec Ivan Oeconomica 2008 European Union on Facebook
Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do EU Karpová Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Hospodářský a sociální vývoj Československa 1945-1992 Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Hygiena práce Hanáková Eva, Matoušek Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006European Union on Facebook
Chování spotřebitele a výzkum trhu Bártová H., Bárta V., Koudelka J. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Informace komunikace a myšlení Cejpek Jiří Karolinum 2006 European Union on Facebook
Informační systém pro vnitropodnikové řízení
Holínská Eva (vybrané pasáže) European Union on Facebook
Intercultural communication Bočánková M. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Introduccion al Espaňol de los Negocios Hlavičková Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Investování na kapitálových trzích Veselá Jitka Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2006
Jan Masaryk a Československá zahraniční politika Alexandr Ort Tippa 1991 European Union on Facebook
Jak psát bakalářské, diplomové a jiné práce Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
K hospodářským dějinám 20. století Vysoká škola ekonomická v Praze Oeconomica 2006 European Union on Facebook
K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989 Kalinová Lenka Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 1999 European Union on Facebook
Kapitoly z ekonomie trhů práce Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Kapitoly z pojistné teorie Daňhel Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Komerční bankovnictví v České republice Pulpánová Stanislava Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Komparace politických systémů I. Dvořáková Vladimíra a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Komparace politických systémů II. Říchová Blanka a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Komparace politických systémů III. Cabada Ladislav a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003
Krizová komunikace Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Lineární modely Lagová Milada VŠE 1999 European Union on Facebook
Makroekonomie – základní kurs Helísek Mojmír a kolektiv Melandrium, Slaný 2002
Makroekonomie – základní kurz Krameš Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Malé dějiny ekonomického myšlení Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Hůlová Marie Oeconomica VŠE 2003 European Union on Facebook
Management – základy, prosperita a globalizace Veber Jaromír a kol. Management Press, Praha 2000
Management rozvojových projektů Svoboda Daniel, Němečková Tereza Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Manažerská komunikace – část I. a II. Střížová Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Manažerská psychologie Hiršová Miloslava Oeconomica VŠE Praha – FM 2008
Manažerská sociologie Novotná Eliška Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Manažerské rozhodování – cvičebnice s řešenými příklady Hrůzová Helena Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Marketingové aplikace Boučková Jana Oeconomica VŠE Praha – FM 1998 European Union on Facebook
Marketingová komunikace a přímý marketing Hesková Marie a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Masmédia a publicita Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Matematika 1 Jonášová Eva Karolinum 2009 European Union on Facebook
Matematika 2 Jonášová Eva Karolinum 2010 European Union on Facebook
Matematika 3 Jonášová Eva Karolinum 2010 European Union on Facebook
Materiály ke studiu mezinárodního práva  Trávníčková Zuzana Vysoká škola ekonomická 2006 European Union on Facebook
Média v reklamě 1díl Postler Milan Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Média v reklamě 2díl Postler Milan Vysoká škola ekonomická 1999 European Union on Facebook
Metody a nástroje podnikatelské etiky Čaník P., Řezbová L., van Zavrel T. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU Machková H., Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní management Zadražilová Dana Oeconomica VŠE Praha 2007
Mezinárodní management životního prostředí 1 Kramer Matthias C.H. Beck 2005 European Union on Facebook
Mezinárodní management životního prostředí 2 Kramer Matthias C.H. Beck 2005 European Union on Facebook
Mezinárodní management životního prostředí 3 Kramer Matthias C.H. Beck 2005 European Union on Facebook
Mezinárodní marketing Machková Hana Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Mezinárodní měnová spolupráce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2003
Mezinárodní měnové instituce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Mezinárodní měnový kurz Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchod Kalínská Emílie a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchodní jednání Zamikalová Miroslava Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Mezinárodní obchodní operace Machková H., Černohlávková E., Sato A. Grada Publishing a. s. 2003
Mikroekonomie – základní kurs Macáková Libuše a kol. Melandrium, Slaný 2003
Místní právní předpisy a jejich tvorba Grospič Jiří, Svoboda Karel Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Modely a metody rozhodování Fiala Petr Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Modely rozvrhování Fiala Petr Oeconomica VŠE 1997 European Union on Facebook
Nákladové účetnictví Šoljaková Libuše Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2008
Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 díl 1 Půlpán Karel Karolinum 1993 European Union on Facebook
Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 díl 2 Půlpán Karel Karolinum 1993 European Union on Facebook
Navrhování experimentů Jarošová Eva VŠE 1998 European Union on Facebook
Nákladové účetnictví Král Bohumil Prospektrum 1997 European Union on Facebook
Německé hospodářské dějiny Vysoká škola ekonomická v Praze Oeconomica 2008 European Union on Facebook
O přechodech k demokracii Dvořáková Vladimíra Sociologické nakladatelství 1994 European Union on Facebook
Obchodní podnikání – Retail management Pražská L., Jindra J. Management Press, Praha 2002
Obchodní právo Kalinová M., Kotoučová J., Švarc Z. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz Keynes John Nakladatelství Československé akademie věd 1963 European Union on Facebook
Oceňování majetku Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Oceňování nemovitostí Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Oceňování strojů a výrobních zařízení Makovec Jaromír Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
Ochrana spotřebitelů Hásová Jiřina European Union on Facebook
Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie Horová Olga Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Optimalizační metody Kořenář Václav Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Pedagogika pro učitele odborných předmětů Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FFU 2006
Peněžní ekonomie a bankovnictví Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J. Management Press, Praha 2004
Počet pravděpodobnosti Kahounová Jana Oeconomica VŠE Praha 2009 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 1 Kovanicová Dana Polygon 1995 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 2
Kovanicová Dana Polygon 1999 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 3
Kovanicová Dana Polygon 1999 European Union on Facebook
Podniková ekonomika Synek Miloslav a kol. C. H. Beck, Praha 2003
Podniková informatika Gála L., Pour J., Toman P. Computer Press, Brno 2006
Podpora podnikání Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2007
Politologie Prorok Vladimír, Lisa Aleš Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003
Popely ještě žhavé 1-Velká politika 1938-1991 Durman Karel Karolinum 2004 European Union on Facebook
Popely ještě žhavé 2-Velká politika 1938-1991 Durman Karel Karolinum 2009 European Union on Facebook
PR management Novotná E., Nový J., Musil M. Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Praktické marketingové aplikace Vávra Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Právo v podnikání 1 Švarc Zbyněk  Prospektrum  1998 European Union on Facebook
Právo v podnikání 3 Spirit Michal  Prospektrum  1998 European Union on Facebook
Prevence rizik Paleček Miloš a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Privatizace české ekonomiky (její kořeny, metody a výsledky) Ježek Tomáš Oeconomica VŠE Praha 2006
Problémy mezinárodní politiky očima mladých badatelů Dubský Z., Beneš V. Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Provozní a produktový management Veber J., Svobodová H. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2008
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 1díl Pítrová Lenka Linde 2000 European Union on Facebook
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 2díl Pítrová Lenka Linde 2001 European Union on Facebook
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 3díl Pítrová Lenka Linde 2005 European Union on Facebook
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 4díl Pítrová Lenka Linde 2006 European Union on Facebook
Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML Buchalcevová Alena Oeconomica 2013 European Union on Facebook
Příklady účtování organizačních složek státu obcí a příspěvkových organizací Takáčová Hana Oeconomica VŠE 2003 European Union on Facebook
Regionální sociologie Heřmanová E., Patočka J. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Regulace evropského účetnictví Žárová Marcela Oeconomica VŠE Praha 2006
Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností Jarošová Eva Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Řízení projektů Fiala Petr Oeconomica VŠE Praha 2008 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 1 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 2 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 3 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
 Sbírka řešených příkladů z nákladového účetnictví Holínská Eva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Slovník teorie mezinárodních vztahů Kratochvíl P. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Sociální a zdravotní pojištění Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Sociální pojištění zaměstnanců (právní aspekty) Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Sociální politika Krebs Vojtěch Wolters Kluwer 2011 European Union on Facebook
Soukromé právo (vybrané problémy) Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Společné a nadnárodní podniky Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2006
Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol Gullová Soňa Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Statistika pro ekonomy Hindls R., Hronová S., Seger J. Fischer J. Professional publishing, Praha 2006
Statistické metody v managementu kvality environmentu a bezpečnosti

 (pracovní sešit k procvičení metod)

Hůlová Marie Vysoká škola ekonomická 2011 European Union on Facebook
Statistické metody v managementu kvality environmentu a bezpečnosti Hůlová Marie Vysoká škola ekonomická 2011 European Union on Facebook
Strategická analýza Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Strategický management Kovář František, Štrach Pavel Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Strategie podniku v péči o životní prostředí Dobrovolné nástroje Remtová Květa Oeconomica VŠE Praha 2006 European Union on Facebook
Světová ekonomika – nové rysy a perspektivy Cihelková E. a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje Cihelková Eva a kolektiv C. H. Beck, Praha 2001
Světová politika 20. století v datech 1 (1900-1945) Veselý Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FMV 1999 European Union on Facebook
Světová politika 20. století v datech 2 (1946-1999) Veselý Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FMV 2001 European Union on Facebook
Teorie oceňování ochrané známky Jurečka Jan Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
The United Nations and Conflict Resolution Šabacká Yvona Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední evropy Holman Robert Centrum pro ekonomiku a politiku 2000 European Union on Facebook
Trh práce na přelomu tisíciletí Kotýnková Magdaléna Oeconomica VŠE Praha 2006
Tvorba a analýza zahraniční politiky Druláková Radka Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Tvorba aplikací v MS Excel Benáčanová Helena Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Úvod do práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v České republice Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Užití kancelářských aplikací Kunstová Renata Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Učebnice evropské integrace Lacina Lubor Barrister & principal 2011 European Union on Facebook
Učebnice hospodářské politiky 1 Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1995 European Union on Facebook
Učebnice hospodářské politiky 1 Žák Milan Vysoká škola ekonomická 2000 European Union on Facebook
Účetní informační systémy Mejzlík Ladislav Oeconomica VŠE Praha 2006
Účetnictví a daně individuálního podnikatele Cardová Zdenka Oeconomica VŠE Praha 2006 European Union on Facebook
Účetnictví státní správy a samosprávy Nováková Štěpánka Oeconomica VŠE Praha 2006
Ústavní právo a státověda 1 Pavlíček Václav Linde 1998 European Union on Facebook
Ústavní právo a státověda 2 Pavlíček Václav Linde 2004 European Union on Facebook
Ústavy států Evropské unie 1 Klokočka Vladimír Linde 2004 European Union on Facebook
Ústavy států Evropské unie 2 Klokočka Vladimír Linde 2005 European Union on Facebook
Úvod do fenoménu myšlení pro manažery Toman Prokop Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Úvod do rozvojových studií Adamcová Lenka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Úvod do studia práva Spirit Michal Grada Publishing 2014 European Union on Facebook
Úvod do teorie krizového managementu Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Úvod do teorie odhadu Kahounová Jana Oeconomica VŠE Praha 2009European Union on Facebook
Úvod do umělých neuronových sítí I. Křivan M. Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Veřejné finance Hamerníková Bojka, Kubátová Květa Eurolex, Praha 2004
Veřejné finance Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století Průcha Václav, Faltus Josef Oeconomica VŠE Praha – NF 2003European Union on Facebook
Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva Hejda Jan a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2007
Vybrané kapitoly pro rozvoj pedagogických dovedností Košťálová Hana Oeconomica VŠE Praha 2010 European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků II. Vojík Vladimír Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Vybrané kapitoly z makroekonomické analýzy Zajíček Miroslav Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie Kindlová Eva Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky Malá Ivana Oeconomica VŠE Praha 2016 European Union on Facebook
Vybrané problémy sociální politiky Sedláková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Vybrané texty z politické filosofie Vlček Miroslav, Vacura Miroslav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2004
Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Vývojové prostředí NetBeans Buchalcevová Alena, Pitka Lukáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Výzkum trhu – německy Bártová Hilda Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Zahraniční ekonomické vztahy České republiky Plchová Božena a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Základy marketingu Karlíček Miroslav Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Základy marketingu Stehlík Eduard a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2003
Základy oceňování nemovitostí Dušek David Oeconomica VŠE Praha – IOM 2008 European Union on Facebook
Základy práva Spirit Michal a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004 European Union on Facebook
Základy srovnávacího obchodního práva Islámského a dálného východu Boháček Martin Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Základy teorie účetnictví Janhuba Miloslav Oeconomica VŠE Praha 2007
Změny v rozmístění světového hospodářství Vošta Milan Oeconomica VŠE Praha 2007