O centru

CSP vzniklo na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 2007 za podpory rozvojového projektu MŠMT. Služby CSP nejprve akceptovaly aktuální potřeby handicapovaných studentů (HS), kteří na VŠE již studovali a potíže plynoucí z jejich postižení překonávali za pomoci ochotných pracovníků školy, kteří jim vycházeli vstříc individuálním přístupem. Bohužel ne vždy se setkali se vstřícností a úspěšné absolvování několika prvních semestrů nebylo zárukou, že v budoucnu nenarazí na neřešitelný problém související s jejich handicapem, který jim neumožní studium dokončit. Nejvíce HS se na VŠE potýká s vadou zraku, a proto byly služby a technické vybavení centra koncipovány tak, aby jim přineslo co možná největší možnost přístupu ke studijním informacím, který bude srovnatelný s možnostmi ostatních studentů. Se zahájením činnosti CSP se však zvedl zájem i mezi studenty se ztíženou možností pohybu a dokonce i s vadou sluchu a nabízené služby byly rozšířeny podle aktuálních potřeb HS.

Brožura plná informací ke stažení zde:
Pro studenty Pro vyučující
Navštivte nový web „Centra pro studenty se specifickými potřebami“ pracovních příležitostí:
handicapjob.cz

Vzniklo za podpory:

 

Integrace zdravotně handicapovaných

Integrace zdravotně handicapovaných spoluobčanů do běžného života se stala během posledních 17 let každodenní součástí. Je jen málo sfér všedního dne kde se nesetkáváme s ohledem na specifické požadavky handicapovaných. Zohledňování a změna přístupu se nevyhnula ani českému školství. Většinou se ale jednalo o školy základní a střední. Se zpožděním podávají pomocnou ruku znevýhodněným studentům také školy vysoké. Dnes již existují několikaleté zkušenosti nejen na úrovni asistenčních služeb, ale i v rovině skutečně odborného přístupu k handicapovaným studentům a jejich zapojení do vysokého školství se nyní již pokládá za samozřejmé

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: