Patnáct let knihovny CSP

Již od našeho vzniku v roce 2007 bylo naším hlavním úkolem a cílem začít vytvářet Digitální knihovnu,
tak, aby studenti se zrakovým handicapem, či s poruchou hybnosti horních končetin, studující na všech
fakultách VŠE měli možnost přístupu k literatuře potřebné k samotnému studiu.
Digitalizaci knih od té doby byly věnovány nemalé finanční prostředky a tisíce hodin práce nejen při
samotné digitalizaci, ale i opravě, převodům do dalších formátů (např. zvukových) a dalším individuálním
požadavkům jednotlivých studentů, kterým se snažíme vždy maximálně vycházet vstříc.
Nejrozšířenějšími formáty knih jsou pdf, doc, txt, rtf a u zvukových mp3. Není pro nás ale problém knihu
připravit do jakéhokoliv jiného formátu dle požadavků a přání studentů, který zohlední používaný
speciální software a nebo nejlépe vyhoví jejich zdravotnímu znevýhodnění.
V současné době naše knihovna obsahuje kolem 600 titulů. V posledních 5 letech doznala velkého
rozšíření, kdy od července 2017 do června 2021 díky projektu Evropských strukturálních a investičních
fondů financovaných Evropskou unií (ESF1) přibylo 300 nových digitálních knih a došlo tak k výraznému
rozšíření naší nabídky pro studenty.
Zároveň ještě běží další projekt Evropských strukturálních a investičních fondů opět financovaný
Evropskou unií (ESF2), díky němuž dochází k dalšímu doplňování digitálních knih, ale také k tvorbě
zvukových, které jsou předčítány hlasovými syntézami.
V projektu ESF2 vzniklo v roce 2020 jen 13 digitálních knih, ale 36 knih zvukových. V roce 2021 v tomtéž
projektu vzniklo 22 knih digitálních a 29 knih zvukových.
V roce 2022 vznikne v projektu ESF2 shodně dalších 25 digitálních i zvukových knih. Celkem za tři roky
(2020-2022) bude naše knihovna rozšířena o dalších 150 knih díky projektu ESF2.
I v dalších letech se budeme a chceme snažit naší knihovnu dále rozšiřovat, doplňovat o nové tituly a
vycházet vstřídc požadavkům všech našich studentů, jelikož množství vycházejících knih potřebných pro
studium je velké.