Akademická psychologická poradna na VŠE

Akademická psychologická poradna (APP) poskytuje poradenské služby studentům, pracovníkům a
případně absolventům Vysoké školy ekonomické v Praze, a to bezúplatně. Základní formou činnosti
APP na VŠE je individuální psychologické poradenství. Je zaměřené na studenty, doktorandy a
pracovníky vysoké školy, kteří se ocitli v nesnadné situaci, potřebují lépe zvládat studijní či pracovní
zátěž nebo se chtějí lépe zorientovat sami v sobě a snaží se rozvíjet svou osobnost a schopnosti. V
nabídce APP jsou i skupinové programy, zaměřené na zvládání zátěže spojené s vysokoškolským
studiem. Akademická psychologická poradna nabízí poradenství i pro zahraniční studenty VŠE, kteří
přijeli studovat do České republiky. S tím mohou být spojeny problémy s adaptací na nové prostředí,
s porozuměním nové kultuře a se schopností s ní adekvátně komunikovat.
APP realizuje i další formy činnosti – např. psychodiagnostiku, pro studenty orientovanou na analýzu
výkonových a osobnostních charakteristik člověka z hlediska kariérového směřování studenta; pro
doktorandy a akademické pracovníky orientovanou na individuální předpoklady zvládání zátěže a
osobnostní preference důležité pro personální rozvoj.

Navštívit APP

 

Centrum, podpory studentů se specifickými potřebami

S psychickým onemocněním se často pojí problémy s plněním studijních povinností. Aby se předešlo
neřešitelným komplikacím spojeným s předčasným ukončením studia, je možné obrátit se na CSP, se
kterým lze konzultovat modifikace studia s ohledem na individuální potíže studenta. K zaregistrování
v CSP je potřeba doložit psychické problémy lékařskou zprávou a projít vstupním pohovorem.

Kam se mohu ještě obrátit, když mám psychické problémy

 • Nepanikař – aplikace, online poradna, nabídka workshopů
 • Narovinu – projekt vytvořený za podpory strukturálních fondů EU o destigmatizaci
  psychických onemocnění a duševním zdraví
 • Opatruj se – odborně zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví, informace o testování,
  duševním zdraví, prevenci i léčbě
 • Psychoportál – souhrnné informace o poskytovatelích služeb psychologické i psychiatrické
  pomoci
 • Nevypusť duši – nezisková organizace zabývající se workshopy a osvětou související s tématy
  duševního zdraví
 • Zapojme všechny – tento web vznikl s ambicí stát se praktickým průvodcem společným
  vzděláváním (inkluzí) a vlastně kvalitním a moderním vzděláváním vůbec.
 • RIAPS

 

Osobní příběhy studentů s psychickými problémy

 

Petra – studentka VŠE

Osobní příběh studentky se specifickými poruchami učení 1
Osobní příběh studentky se specifickými poruchami učení 2

 

Martin – student VŠE

Odkaz zde

 

Adéla – studentka Ostravská univerzita

Odkaz zde

 

Nejste v tom sami

 

Psychické problémy již nejsou takové tabu, jako byly v celkem nedávné minulosti. Český rozhlas ve
svých pořadech pravidelně zpracovává témata psychických problémů a pomáhá hledat porozumění
tomu, proč se nám takové věci stávají a zároveň pomáhá hledat i řešení.
Diagnóza F – nejen o duševních nemocech s psychology, psychiatry a psychoterapeuty
Balanc – magazín o seberozvoji, prospěšném životním stylu a důležitosti dobrých mezilidských vztahů
Od vysokoškoláků se čeká, že studium na dálku zvládnou. Oni se však často potýkají
s depresemi, říká psycholožka  Odkaz zde

Když mozek neposlouchá Odkaz zde

„Odchod ze školy může být pěkně náročný.“ Universum o post-studijní depresi Odkaz zde

Universum: Do školy za psychologem i pro kariérní radu Odkaz zde

Psychologové čekají po covidu vlnu duševních poruch, říká o důsledcích distanční výuky
neurovědkyně Odkaz zde