Služby centra

  • studijně-informační poradenství;

  • speciálně pedagogické poradenství, koncipování individuálních vzdělávacích plánů;
  • základní sociálně-právní poradenství;
  • informační činnost v oblasti kompenzačních pomůcek, zdravotní péče a aktivit, zaměřených na ZPO;
  • zprostředkování služeb osobní asistence – doprovod, načítání, pochůzky, pohyb atd.