Seznam elektronických skript a publikací

Zrakově handicapovaným posluchačům VŠE v Praze nabízíme studijní literaturu v elektronické
podobě.

Pokud máte o studijní literaturu zájem je nutné CSP kontaktovat a po té osobně navštívit, kde
podepíšete čestné prohlášení o nakládání s elektronickou verzí publikace a autorským právem.

Seznam studijní literatury:

Elektronické materiály označené vlaječkou EU vznikly za podpory projektu Rozvoj vzdělávací a dalších činností a podpora kvality na VŠE v Praze a a projektu Rozvoj moderních výukových trendů na VŠE v Praze
Název publikace Autor Nakladatelství Rok vydání
Abeceda účetních znalostí pro každého Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Akciové trhy a investování Jílek Josef Grada 2009
Aktuální otázky světové ekonomiky (proměny a governance) Cihelková Eva Professional Publishing 2012 European Union on Facebook
Analýza a návrh informačních systémů Chlapek Dušan Oeconomica VŠE Praha – FIS 2011 European Union on Facebook
Analýza dat z dotazníkových šetření Řezanková Hana Professional Publishing 2010 European Union on Facebook
Analýza hospodářské konjunktury Eduard Souček Oeconomica VŠE Praha 1994European Union on Facebook
Analýza podniku v rukou manažera (33 nejpoužívanějších metod strategického
řízení)
Grasseová Monika BizBooks 2012European Union on Facebook
Analýzy trhu cenných papírů 1 Veselá Jitka Vysoká škola ekonomická 1999
Analýzy trhu cenných papírů 2 Veselá Jitka Vysoká škola ekonomická 2003
Aplikovaná analýza rizika (ve finančním managementu a investičním rozhodování) Fotr Jiří Grada 2014European Union on Facebook
 Arts marketing – marketing umění a kulturního dědictví Johnová Radka Grada 2008European Union on Facebook
Audit informačního systému Svatá Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Audit podniku a jeho operací Dvořáček Jiří C H Beck 2005European Union on Facebook
Balanced scorecard (strategický systém měření výkonnosti podniku) Kaplan Robert Management press 2007European Union on Facebook
Bankovní krize a ekonomická transformace Jonáš Jiří Management press 1998
Benešovy dekrety Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004 European Union on Facebook
Bezpečnostně-politická dimenze Dubský Zbyněk Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Budoucnost organizací (průvodce budováním organizací v 21. století na základě evoluce v lidském uvažování) Laloux Frédéric PeopleComm 2020 European Union on Facebook
Burzy a burzovní obchody (výchozí texty ke studiu) Veselá Jitka Oeconomica 2005
Cena, hodnota, model Drozen František Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
 Cenné papíry a finanční majetek Ištvánfyová Jana Vysoká škola ekonomická 1995 European Union on Facebook
Centrální bankovnictví Revenda Zbyněk Management Press, Praha 2001 European Union on Facebook
Cestovní ruch Indrová Jarmila Oeconomica 2009
Cesty k čistší produkci a spotřebě Remtová Květa Oeconomica VŠE Praha 1994 European Union on Facebook
Cesty k bytí 1 Hemelík Martin Vysoká škola ekonomická 1998
Cesty k bytí 2 Hemelík Martin Vysoká škola ekonomická 2001
Co daly naše země Evropě a lidstvu 1 Tomeš Josef Evropský literární klub 1998
Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 Tomeš Josef Evropský literární klub 1999
Co daly naše země Evropě a lidstvu 3 Třeštík Dušan Evropský literární klub 2000
Česká regionální politika Wokoun René Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Česká republika a Evropská unie Plchová Božena Vysoká škola ekonomická 2002
České podnikatelské subjekty a vnitřní trh EU Machková Hana Oeconomica 2004
České země v éře první republiky 1918-1938 1díl Kárník Zdeněk Libri 2003
České země v éře první republiky 1918-1938 2díl Kárník Zdeněk Libri 2002
České země v éře první republiky 1918-1938 3díl Kárník Zdeněk Libri 2003
České země v evropských dějinách 1 Šarochová Gabriela Paseka 2006 European Union on Facebook
České země v evropských dějinách 2 Bělina Pavel Paseka 2006 European Union on Facebook
České země v evropských dějinách 3
Bělina Pavel Paseka 2006 European Union on Facebook
České země v evropských dějinách 4 Cuhra Jaroslav Paseka 2006 European Union on Facebook
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 1díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 2díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech 3díl Vorel Jaroslav Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2004
Československá zahraniční politika 1914-1945 Veselý Zdeněk Vysoká škola ekonomická 2000
Československá zahraniční politika 1945-1989 Veselý Zdeněk Vysoká škola ekonomická 2001
Československo v letech 1945-1948 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1991 European Union on Facebook
Československo v letech 1948-1953 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1991 European Union on Facebook
Československo v letech 1953-1966 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1992 European Union on Facebook
Československo v letech 1967-1969 Kaplan Karel SPN – Státní pedagogické nakladatelství 1993 European Union on Facebook
Československo v poválečné Evropě Kaplan Karel Karolinum 2004
Československo v proměnách komunistického režimu Rataj Jan Oeconomica 2010 European Union on Facebook
Čína ve XX. století 1 Bakešová Ivana Univerzita Palackého 2001
Čína ve XX. století 2 Bakešová Ivana Univerzita Palackého 2003
Daňová teorie (úvod do problematiky) Kubátová Květa ASPI 2009 European Union on Facebook
Daňová teorie a politika Kubátová Květa Wolters Kluwer 2018European Union on Facebook
Didaktika účetnictví Rotport Miloslav Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
Didaktika účetnictví 1 Koudela Jiří Oeconomica VŠE Praha – FIS 1995 European Union on Facebook
Didaktika účetnictví 2 Koudela Jiří Oeconomica VŠE Praha – FIS 1996 European Union on Facebook
Didaktika základů ekonomiky Králová Alena Oeconomica VŠE Praha – FIS 2013 European Union on Facebook
Diplomacie (teorie – praxe – dějiny) Veselý Zdeněk Vydavatelství Aleš Čeněk 2014 European Union on Facebook
Diplomacie v měnícím se světe Veselý Zdeněk Professional Publishing 2009 European Union on Facebook
Dějiny české politiky v dokumentech Veselý Zdeněk Professional Publishing 2005 European Union on Facebook
Dějiny českého státu v dokumentech Veselý Zdeněk Professional Publishing 2012 European Union on Facebook
Dějiny českých médií (od počátku do současnosti) Bednařík Petr Grada 2011 European Union on Facebook
Dějiny ekonomického myšlení Holman Robert C.H. Beck 2005
Dějiny světové politiky 1 Ort Alexandr Vysoká škola ekonomická 1992
Dějiny světové politiky 2 Ort Alexandr Vysoká škola ekonomická 1993
Dějiny VŠE v Praze 1 (cesta ke vzniku VŠE v Praze) Skřivan Aleš Oeconomica 2014 European Union on Facebook
Dějiny VŠE v Praze 2 (VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let) Skřivan Aleš Oeconomica 2017 European Union on Facebook
Dějiny psychologie Plháková Alena Grada Publishing 2006 European Union on Facebook
Dějiny a společnost Vlček Miroslav Oeconomica 2017 European Union on Facebook
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 1část Jech Karel Doplněk 1995
Dekrety prezidenta republiky 1940-1945 2část Jech Karel Doplněk 1995
Demografie Langhamrová Jitka Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Demografie – po prvé Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Demografie (materiály ke cvičením) Langhamrová Jitka Oeconomica VŠE 2006 European Union on Facebook
Deriváty I. Dvořák Petr Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Deutsch in der Wirtschaft Malechová Magdaléna Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Deutsch in Politik und Diplomatie Nováková Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Dějiny evropské civilizace 1 Čornej Petr Paseka 1995
Dějiny evropské civilizace 2 Bělina Pavel Paseka 1995
Dějiny měnových teorií na českém území Vencovský František, Pulpán Karel a kol. Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Digitální fotografie a její zpracování Horný Stanislav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Domácnosti v Česku (změny rodinného chování po roce 1989) Nývlt Ondřej Oeconomica VŠE Praha 2020European Union on Facebook
Dopravní psychologie pro praxi (výběr, výcvik a rehabilitace řidičů) Šucha Matúš Grada Publishing, 2013European Union on Facebook
Druhá světová válka 1 (Blížící se bouře) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1992European Union on Facebook
Druhá světová válka 2 (Jejich nejskvělejší hodina) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1992European Union on Facebook
Druhá světová válka 3 (Velká aliance) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1993European Union on Facebook
Druhá světová válka 4 (Karta se obrací) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1994European Union on Facebook
Druhá světová válka 5 (kruh se uzavírá) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1995European Union on Facebook
Druhá světová válka 6 (triumf a tragédie) Churchill Winston Sir Lidové noviny 1995European Union on Facebook
Economic English in use 1 Čapková Halka Oeconomica 2015European Union on Facebook
Economic English in use 2 Čapková Halka Oeconomica 2016European Union on Facebook
Economic English in use 3 Čapková Halka Oeconomica 2017European Union on Facebook
Efektivní systém řízení strategie (nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody) Kaplan Robert S. Managment Press 2010European Union on Facebook
Ekonomická a politická integrace Evropy (vybrané kapitoly) Adámková Vlasta Oeconomica 2003
Ekonometrická analýza Hušek Roman Oeconomica VŠE Praha – FIS 1995 European Union on Facebook
Ekonomická analýza Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomická a politická integrace Evropy (vybrané kapitoly) Adámková Vlasta Oeconomica 2003 European Union on Facebook
Ekonomická demografie Koschin Felix Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Ekonomická psychologie Riegel Karel Grada 2007 European Union on Facebook
Ekonomické časové řady Arlt Josef Grada  European Union on Facebook
Ekonomická žurnalistika Křítková Soňa Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
Ekonomické souvislosti využívání kulturně historických lokalit Macháček Jaroslav Oeconomica VŠE Praha 2004 European Union on Facebook
Ekonomie Samuelson Paul Anthony, Nordhaus William D Svoboda 1995 European Union on Facebook
Ekonomie Holman Robert C. H. Beck, Praha 2005 European Union on Facebook
Ekonomie (sbírka řešených otázek a příkladů) Holman Robert C. H. Beck, Praha 2016 European Union on Facebook
Ekonomie pro přijímací řízení na navazující magisterské studium Sirůček Pavel Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Ekonomika a politika městského životního prostředí Vejchodská Eliška Oeconomica VŠE Praha – NF 2007
Ekonomika sportu 1 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2005 European Union on Facebook
Ekonomika sportu 2 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2010 European Union on Facebook
Ekonomika sportu 3 Novotný Jiří Oeconomica VŠE Praha – NF 2010 European Union on Facebook
Ekonomika zdraví Durdisová Jaroslava Oeconomica VŠE Praha – NF 2005European Union on Facebook
Elementary Czech Antošová Anna Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Empirismus a analytická filosofie Kunca Tomáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
English for economists Čapková Halka a kolektiv Ekopress, Praha 2003
English for business and economics 1 Čapková Halka Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
English for business and economics 2 Čapková Halka Oeconomica VŠE Praha 2016 European Union on Facebook
Eseje z postkeynesovské ekonomie Chytil Zdeněk Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
 Etická dimenze institucionálních změn (vybrané problémy)
Dušková Iva Oeconomica 2005 European Union on Facebook
 Etická dimenze institucionálních změn 2 (praktikum)
Dušková Iva Oeconomica 2006 European Union on Facebook
Evropská integrace – Evropská unie Cihelková E., Jakš J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Evropská měnová integrace a Česká republika Brůžek Antonín, Smrčková Gabriela, Záklasník Martin Velryba, Praha 2007European Union on Facebook
Evropská politika 1648-1914 Skřivan Aleš Skřivan 1999European Union on Facebook
Evropská unie a hospodářské reformy Hobza Alexandr C.H. Beck 2009 European Union on Facebook
Evropský konstitucionalismus (zdroje, formy a tendence) Reschová Jana Oeconomica VŠE Praha – NF 2003
Facility management (procesy a řízení podpůrných činností) Vyskočil Vlastimil Professional publishing 2009 European Union on Facebook
Facility management a public private partnership Vyskočil Vlastimil Professional Publishing 2007 European Union on Facebook
Filosofie a kultura v evropských dějinách Vaněk Jiří Professional Publishing 2007 European Union on Facebook
Finance v globální ekonomice 1 (Peníze a platební styk) Jílek Josef Grada Publishing 2013
Finance po krizy (důsledky hospodářské recese a co bude dál) Kohout Pavel Grada Publishing 2010 European Union on Facebook
Finance po krizy (Evropa na cestě do neznáma) Kohout Pavel Grada Publishing 2011 European Union on Facebook
Finance v globální ekonomice 2 (Měnová a kurzová politika) Jílek Josef Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Finanční a komoditní deriváty v praxi Jílek Josef Grada Publishing 2010 European Union on Facebook
Finanční analýza a plánování podniku Grünwald Rolf Ekopress 2007European Union on Facebook
Finanční časové řady (vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace) Arlt Josef Grada European Union on Facebook
Finanční ekonometrie Cipra Tomáš Ekopress 2008European Union on Facebook
Finanční účetnictví a světový koncept Kovanicová Dana Bova Polygon, Praha 2005
Finanční účetnictví pro podnikatele v příkladech Randáková Monika Oeconomica 2007 European Union on Facebook
Finanční management = cvičné příklady
Pevná Jana  Oeconomica VŠE 2014 European Union on Facebook
Fiskální a monetární politika po velké recesi Kubátová Květa Aleš Čeněk 2016 European Union on Facebook
Fiskální politika Izák Vratislav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Finanční rizika Jílek Josef Grada Publishing 2000 European Union on Facebook
Finanční trhy (instrumenty, instituce a management) 1 Musílek Petr Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Finanční trhy (instrumenty, instituce a management) 2 Musílek Petr Vysoká škola ekonomická 1996 European Union on Facebook
Francouzsky od začátku Priesolová Janka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
 Futurologická studia Petrášek František Oeconomica 2009European Union on Facebook
Fúze a akvizice Hlaváč Jiří Oeconomica 2016European Union on Facebook
Geografické informační technologie pro manažery Pokorný P., Machalová J. Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Geografie cestovního ruchu Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Geografie světového hospodářství Hrala Václav Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Globalizace světového hospodářství Jeníček Vladimír C. H. Beck 2002 European Union on Facebook
Globální problémy a světová ekonomika Jeníček V., Foltýn J. C. H. Beck, Praha 2003 European Union on Facebook
Glossary Marešová Marcela Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti Cihelková Eva Professional Publishing 2014 European Union on Facebook
Historická sociologie (teorie dlouhodobých vývojovýh procesů) Šubrt Jiří Aleš Čeněk 2007 European Union on Facebook
Hledání ve světě ekonomie (věda, metodologie, ekonomie) Varadzin František Professional Publishing 2003 European Union on Facebook
Hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů Ochrana František Wolters Kluwer 2013European Union on Facebook
Hospodářská politika 1900-2007 Tomeš Zdeněk C.H.Beck 2008European Union on Facebook
Hospodářská politika Němcová Ingeborg Grada 1997 European Union on Facebook
Hospodářská politika A Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1992 European Union on Facebook
Hospodářská politika B Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1992 European Union on Facebook
Hospodářské dějiny Faltus Jozef Oeconomica VŠE Praha – FMV 1992 European Union on Facebook
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 1díl Průcha Václav Doplněk 2004European Union on Facebook
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992 2díl Průcha Václav Doplněk 2009European Union on Facebook
Hospodářské dějiny 16 – 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006 European Union on Facebook
Hospodářské dějiny a ekonomické teorie Sirůček Pavel Melandrium 2007
Hospodářský vývoj českých zemí v období 1848-1992 Jakubec Ivan Oeconomica 2008 European Union on Facebook
Hospodářský vývoj Rakouska, Švédska a Finska po vstupu do EU Karpová Eva Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Hospodářský a sociální vývoj Československa 1945-1992 Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická 1996
Hygiena práce Hanáková Eva, Matoušek Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006European Union on Facebook
Chování spotřebitele a výzkum trhu Bártová H., Bárta V., Koudelka J. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Informace komunikace a myšlení Cejpek Jiří Karolinum 2006 European Union on Facebook
Informační systémy pro podporu manažerské práce Bébr Richard Professional Publishing 2005European Union on Facebook
Informační systém pro vnitropodnikové řízení
Holínská Eva (vybrané pasáže) European Union on Facebook
Informační management
Petr Doucek
Professional Publishing
2010European Union on Facebook
Intercultural communication Bočánková M. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Interní manažerský audit Truneček Jan Professional Publishing 2014European Union on Facebook
Introduccion al Espaňol de los Negocios Hlavičková Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Insolvenční praxe v České republice (v období 2008-2013) Kislingerová Eva C.H. Beck 2013European Union on Facebook
Investování na kapitálových trzích Veselá Jitka Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2006
Investiční strategie pro třetí tisíciletí Kohout Pavel Grada Publishing 2013European Union on Facebook
IT v řízení podniku MBI Dohnal Jan Professional Publishing 2016European Union on Facebook
Jan Masaryk a Československá zahraniční politika Alexandr Ort Tippa 1991 European Union on Facebook
Jak psát bakalářské, diplomové a jiné práce Synek Miloslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
 Jak se vyrábí sociologická znalost (příručka pro uživatele) Disman Miroslav Karolinum 2011European Union on Facebook
Jak úspěšně řídit obec a region (cíle, nástroje, trendy, zahraniční zkušenosti) Pavlík Marek Grada Publishing 2014 European Union on Facebook
K hospodářským dějinám 20. století Vysoká škola ekonomická v Praze Oeconomica 2006
K sociálním dějinám Československa v letech 1969-1989 Kalinová Lenka Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 1999 European Union on Facebook
Kapitoly z ekonomie trhů práce Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Kapitoly z pojistné teorie Daňhel Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Komerční bankovnictví v České republice Pulpánová Stanislava Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2007
Komparace politických systémů I. Dvořáková Vladimíra a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003European Union on Facebook
Komparace politických systémů II. Říchová Blanka a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003European Union on Facebook
Komparace politických systémů III. Cabada Ladislav a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2003European Union on Facebook
Komunikační dovednosti manažera Khelerová Vladimíra Grada 1995European Union on Facebook
Koncepty, teorie a měření kvality života Heřmanová Eva SLON 2012European Union on Facebook
Konkurenceschopnost českého ICT sektoru Doucek Petr (verze pdf) European Union on Facebook
Konkurenceschopnost zemí Visegrádské čtyřky v rámci EU Soukup Jindřich Managment Press 2017European Union on Facebook
Krizová komunikace Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Krizový management (úvod do teorie) Antušák Emil Oeconomica VŠE Praha 2005 European Union on Facebook
Krizový management (případové bezpečnostní studie) Mareš Miroslav Ekopress 2013 European Union on Facebook
Krizový management (Krizová komunikace) Antušák Emil Oeconomica VŠE Praha 2005mpEuropean Union on Facebook
Kvalita komunitního plánování sociálních služeb Sedláková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 2008 European Union on Facebook
Kvalita ve službách cestovního ruchu Indrová Jarmila Oeconomica VŠE Praha 2011 European Union on Facebook
Kvantitativní nástroje pro arts management
Scholleová Hana Oeconomica VŠE Praha 2014 European Union on Facebook
Kvalitativní výzkum (základní metody, teorie a aplikace) Hendl Jan Portál 2016 European Union on Facebook
Lidské zdroje na trhu práce (vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU)
Kotýnková Magdalena Professional Publishing 2003 European Union on Facebook
Lidský kapitál (měření, souvislosti, prognózy) Mazouch Petr C.H. Beck 2011 European Union on Facebook
Lineární modely Lagová Milada VŠE 1999 European Union on Facebook
Lokální a regionální kultura v České republice (kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví) Patočka Jiří Aspi 2008 European Union on Facebook
Makroekonomie – základní kurs Helísek Mojmír a kolektiv Melandrium, Slaný 2002
Makroekonomie – základní kurz Krameš Jaroslav Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Makroekonomie (základní kurz) Pavelka Tomáš Vysoká škola ekonomie a managementu 2007 European Union on Facebook
Malé dějiny ekonomického myšlení Brožová Dagmar Oeconomica VŠE Praha – NF 2006
Malé dějiny filosofie Störig Hans Joachim Karmelitánské nakladatelství 2000 European Union on Facebook
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Hůlová Marie Oeconomica VŠE 2003 European Union on Facebook
Management lidských zdrojů Dvořáková Zuzana C.H. Beck, 2007 European Union on Facebook
Management – základy, prosperita a globalizace Veber Jaromír a kol. Management Press, Praha 2000
Management (základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita) Veber Jaromír Management Press, Praha 2009 European Union on Facebook
Management rozvojových projektů Svoboda Daniel, Němečková Tereza Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Manažerská komunikace – část I. a II. Střížová Vlasta Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Manažerská psychologie Hiršová Miloslava Oeconomica VŠE Praha – FM 2008
Manažerská psychologie a sociologie Bedrnová Eva Management Press 2012 European Union on Facebook
Manažerská sociologie Novotná Eliška Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Manažerské finance Kislingerová Eva C H Beck 2010 European Union on Facebook
Manažerské rozhodování – cvičebnice s řešenými příklady Hrůzová Helena Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Manažerské rozhodování (postupy, metody a nástroje) Fotr Jiří Ekopress 2016 European Union on Facebook
manažerské účetnictví (nástroje a metody) Fibírová Jana Wolters Kluwer 2019 European Union on Facebook
Marketingové aplikace Boučková Jana Oeconomica VŠE Praha – FM 1998 European Union on Facebook
Marketingová komunikace a přímý marketing Hesková Marie a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Masmédia a publicita Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2005
Matematika cenných papírů Cipra Tomáš Professional Publishing 2013European Union on Facebook
Matematické modelování Fábry Jan Professional Publishing 2011European Union on Facebook
Matematika 1 Jonášová Eva Karolinum 2009 European Union on Facebook
Matematika 2 Jonášová Eva Karolinum 2010 European Union on Facebook
Matematika 3 Jonášová Eva Karolinum 2010 European Union on Facebook
Materiály ke studiu mezinárodního práva  Trávníčková Zuzana Vysoká škola ekonomická 2006 European Union on Facebook
Média v reklamě 1díl Postler Milan Vysoká škola ekonomická 1996
Média v reklamě 2díl Postler Milan Vysoká škola ekonomická 1999
Média v reklamě (televize, rozhlas, tisk) Postler Milan Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
 Měnový kurz v mezinárodním podnikání Taušer Josef Oeconomica VŠE Praha 2007 European Union on Facebook
Metody a nástroje podnikatelské etiky Čaník P., Řezbová L., van Zavrel T. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Metody komplexního hodnocení podniku Vochozka Marek Grada Publishing 2011 European Union on Facebook
 Metody zpracování informací 1 Rauch Jan Oeconomica VŠE Praha 1996 European Union on Facebook
Metody zpracování informací 2

 

Rauch Jan Oeconomica VŠE Praha 1996European Union on Facebook
Mezinárodní ekonomie Neumann Pavel Grada 2010European Union on Facebook
Mezinárodní finance a devizový trh

 

Mandel Martin Managment Press 2016European Union on Facebook
Mezinárodní kapitálové trhy (zdroj financování)  Čižinská Romana Grada 2007European Union on Facebook
Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU Machková H., Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní management Zadražilová Dana Oeconomica VŠE Praha 2007
Mezinárodní management životního prostředí 1 Kramer Matthias C.H. Beck 2005
Mezinárodní management životního prostředí 2 Kramer Matthias C.H. Beck 2005
Mezinárodní management životního prostředí 3 Kramer Matthias C.H. Beck 2005
Mezinárodní marketing Machková Hana Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Mezinárodní měnová spolupráce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2003
Mezinárodní měnové instituce Marková Jana Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2005
Mezinárodní měnový fond ve 21. století Sedláček Petr C.H.Beck 2008 European Union on Facebook
Mezinárodní měnový kurz Taušer J. a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchod Kalínská Emílie a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Mezinárodní obchodní jednání Zamikalová Miroslava Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Mezinárodní obchodní operace Machková H., Černohlávková E., Sato A. Grada Publishing a. s. 2003
Mezinárodní obchodní operace Machková Hana Grada 2007European Union on Facebook
Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin Veselý Zdeněk Aleš Čeněk 2020 European Union on Facebook
Mikroekonomie Hořejší Bronislava Managment Press 2018 European Union on Facebook
Mikroekonomie – základní kurs Macáková Libuše a kol. Melandrium, Slaný 2003
Místní právní předpisy a jejich tvorba Grospič Jiří, Svoboda Karel Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Modelování a klasifikace regionálních trhů práce Hančlová Jana Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 2002 European Union on Facebook
Modely a metody rozhodování Fiala Petr Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Modely rozvrhování Fiala Petr Oeconomica VŠE 1997 European Union on Facebook
Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování Kašparová Klára Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Myslet sociologicky (netradiční uvedení do sociologie) Bauman Zygmunt Sociologické nakladatelství 2010 European Union on Facebook
Nákladové účetnictví Šoljaková Libuše Oeconomica VŠE Praha – FFÚ 2008
Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 díl 1 Půlpán Karel Karolinum 1993 European Union on Facebook
Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 díl 2 Půlpán Karel Karolinum 1993
Navrhování experimentů Jarošová Eva VŠE 1998 European Union on Facebook
Nákladové účetnictví Král Bohumil Prospektrum 1997 European Union on Facebook
Národní účetnictví (od výroby k bohatství) Hronová Stanislava C.H. Beck 2019 European Union on Facebook
Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990 (díl 2) Půlpán Karel Karolinum 1993 European Union on Facebook
Německé hospodářské dějiny Vysoká škola ekonomická v Praze Oeconomica 2008
Neparametrické metody 2 Blatná Dagmar Oeconomica 1999 European Union on Facebook
Nezaměstnanost (psychologický, ekonomický a sociální problém) Buchtová Božena Grada 2002 European Union on Facebook
Nová ekonomika (nové příležitosti) Kislingerová Eva C.H. Beck 2011 European Union on Facebook
O prostoru korupčních příležitostí (kdy, kde a jak se vytváří v České republice) Dvořáková Vladimíra Slon 2020 European Union on Facebook
O přechodech k demokracii Dvořáková Vladimíra Sociologické nakladatelství 1994
Obchodní podnikání – Retail management Pražská L., Jindra J. Management Press, Praha 2002
Obchodní právo Kalinová M., Kotoučová J., Švarc Z. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
 Obchodní právo Kalinová Miluše Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz Keynes John Nakladatelství Československé akademie věd 1963
Oceňování majetku Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005 European Union on Facebook
Oceňování nemovitostí Heřman Jan Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005 European Union on Facebook
Oceňování strojů a výrobních zařízení Makovec Jaromír Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
Ochrana spotřebitelů Hásová Jiřina European Union on Facebook
Ochrana spotřebitele po vstupu do Evropské unie Horová Olga Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Opce a futures Málek Jiří Oeconomica 2003 European Union on Facebook
Optimalizační metody Kořenář Václav Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Organizace v podmínkách informační společnosti Střížová Vlasta Oeconomica VŠE Praha 2014 European Union on Facebook
Outsourcing a offshoring podnikatelských činností Dvořáček Jiří Nakladatelství C H Beck 2010 European Union on Facebook
Pedagogika pro učitele odborných předmětů Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FFU 2006
Peněžní ekonomie a bankovnictví Revenda Z., Mandel M., Kodera J., Musílek P., Dvořák P., Brada J. Management Press, Praha 2004
Penze (kvantitativní přístup) Cipra Tomáš Ekopress 2012European Union on Facebook
Plánování a tvorba hodnoty firmy Marinič Pavel Grada 2008European Union on Facebook
Počet pravděpodobnosti Kahounová Jana Oeconomica VŠE Praha 2009 European Union on Facebook
Počítačová podpora manažerského rozhodování Fotr Jiří Oeconomica VŠE Praha 2016 European Union on Facebook
Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku Králík Michal C. H. Beck 2008 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 1 Kovanicová Dana Polygon 1995 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 2
Kovanicová Dana Polygon 1999 European Union on Facebook
Poklady skryté v účetnictví 3
Kovanicová Dana Polygon 1999 European Union on Facebook
Podniková ekonomika

 

Synek Miloslav
C H Beck
2010 European Union on Facebook
Podniková ekonomika Synek Miloslav a kol. C. H. Beck, Praha 2003
Podniková ekonomika Vochozka Marek Grada 2012 European Union on Facebook
Podniková informatika Gála L., Pour J., Toman P. Computer Press, Brno 2006
 Podniková informatika (počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi) Gála Libor Grada 2015 European Union on Facebook
Podniková strategie Tyll Ladislav C.H.Beck 2014 European Union on Facebook
Podnikové informační systémy (podnik v informační společnosti) Basl Josef Grada 2008 European Union on Facebook
Podnikové řízení Váchal Jan Grada 2013 European Union on Facebook
Podpora podnikání Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2007
 Podpora podnikání (průmyslová politika) Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Pojistná matematika (teorie a praxe) Cipra Tomáš Ekopress 2006 European Union on Facebook
Pojistná teorie Daňhel Jaroslav Professional Publishing 2006 European Union on Facebook
Pojistné trhy (změny v postavení pojišťovnictví v globální éře) Ducháčková Eva Professional Publishing 2012 European Union on Facebook
Pojištění a pojišťovnictví Ducháčková Eva Ekopress 2015 European Union on Facebook
Politické strany 1 – Vývoj politických stran a hnutí v Českých zemích a Československu 1861-
2004
Malíř Jiří Doplněk 2005 European Union on Facebook
Politické strany 2 – Vývoj politických stran a hnutí v Českých zemích a Československu 1861-
2004
Malíř Jiří Doplněk 2005 European Union on Facebook
Politologie Prorok Vladimír, Lisa Aleš Aleš Čeněk, Dobrá Voda 2003
Politologie Prorok Vladimír Aleš Čeněk 2009 European Union on Facebook
Popely ještě žhavé 1-Velká politika 1938-1991 Durman Karel Karolinum 2004
Popely ještě žhavé 2-Velká politika 1938-1991 Durman Karel Karolinum 2009
PR management Novotná E., Nový J., Musil M. Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Praktické marketingové aplikace Vávra Oldřich Oeconomica VŠE Praha – FPH 2007
Praktické řízení ICT projektů Oškrdal Václav Oeconomica VŠE Praha 2014 European Union on Facebook
Pravděpodobnost Marek Luboš Professional Publishing 2012 European Union on Facebook
Právo v podnikání 1 Švarc Zbyněk  Prospektrum  1998 European Union on Facebook
Právo v podnikání 3 Spirit Michal  Prospektrum  1998 European Union on Facebook
Prevence rizik Paleček Miloš a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
 Prezentace informací a komunikace Střížová Vlasta Oeconomica VŠE Praha 2010 European Union on Facebook
Principy a metody řízení podnikové informatiky Voříšek Jiří Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
Privatizace české ekonomiky (její kořeny, metody a výsledky) Ježek Tomáš Oeconomica VŠE Praha 2006
Problémy mezinárodní politiky očima mladých badatelů Dubský Z., Beneš V. Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2006
Programy pro matematické modelování 1 Lauber Josef Oeconomica VŠE Praha 1993 European Union on Facebook
Programy pro matematické modelování 2 Lauber Josef Oeconomica VŠE Praha 1997 European Union on Facebook
Provozní a produktový management Veber J., Svobodová H. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2008
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 1díl Pítrová Lenka Linde 2000
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 2díl Pítrová Lenka Linde 2001
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 3díl Pítrová Lenka Linde 2005
Průvodce judikaturou evropského soudního dvora 4díl Pítrová Lenka Linde 2006
Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace v UML Buchalcevová Alena Oeconomica 2013 European Union on Facebook
Příklady účtování organizačních složek státu obcí a příspěvkových organizací Takáčová Hana Oeconomica VŠE 2003 European Union on Facebook
Psychologie a sociologie ekonomického chování
Hubinková Zuzana Oeconomica VŠE 2005 European Union on Facebook
Psychologie a sociologie řízení
Bedrnová Eva Management Press 2007 European Union on Facebook
Psychologie ve světě práce Štikar Jiří Karolinum 2003 European Union on Facebook
Psychosociální intervence Hoskovcová Simona Karolinum 2009European Union on Facebook
Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách 1 (účetnictví příspěvkových organizací)
Nováková Štěpánka Oeconomica VŠE Praha 2013 European Union on Facebook
Reforma účetnictví ve vybraných účetních jednotkách 2 (účetnictví organizačních složek státu a obcí) Nováková Štěpánka Oeconomica VŠE Praha 2011 European Union on Facebook
Regionální sociologie Heřmanová E., Patočka J. Oeconomica VŠE Praha – NF 2006 European Union on Facebook
 Regionální sociologie – (sociologie prostoru a prostředí) Heřmanová Eva Oeconomica VŠE Praha 2007European Union on Facebook
Regulace evropského účetnictví Žárová Marcela Oeconomica VŠE Praha 2006
Rétorika Buchtová Božena Grada 2006 European Union on Facebook
Rozpočtové právo Marková Hana C.H.Beck 2007European Union on Facebook
Rozvoj profesní kariéry Malinová Lenka Oeconomica VŠE Praha 2011European Union on Facebook
Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska Marek Petr Oeconomica VŠE Praha 2005European Union on Facebook
Rozvoj sociálně psychologických a pedagogických dovedností Jarošová Eva Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Rozvojová ekonomika Adamcová Lenka Oeconomica VŠE Praha 2009European Union on Facebook
Řízení bezpečnosti informací Doucek Petr Professional Publishing 2011European Union on Facebook
Řízení projektů Fiala Petr Oeconomica VŠE Praha 2008 European Union on Facebook
Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Smejkal Vladimír Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Řízení výkonnosti podnikové informatiky Novotný Ota Professional Publishing 2011 European Union on Facebook
Sbírka příkladů z národního účetnictví Hronová Stanislava Oeconomica VŠE Praha 2015 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 1 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 2 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
Sbírka příkladů a úloh z finančního účetnictví 3 Roubíčková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha 1998 European Union on Facebook
 Sbírka řešených příkladů z nákladového účetnictví Holínská Eva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Sebeřízení (praktický atlas managementu cílů, času a stresu) Plamínek Jiří
Grada 2004European Union on Facebook
Sedm smrtelných hříchů podniků

 

Kislingerová Eva C H Beck 2013European Union on Facebook
Self service business intelligence (jak si vytvořit vlastní analytické, plánovací a reportingové
aplikace)
Pour Jan Grada Publishing 2018European Union on Facebook
 Shluková analýza dat

 

Řezanková Hana
Professional Publishing 2007 European Union on Facebook
Slovník teorie mezinárodních vztahů Kratochvíl P. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2007
Sociální a zdravotní pojištění Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje Varadzin František Professional Publishing 2011 European Union on Facebook
Sociální pojištění zaměstnanců (právní aspekty) Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Sociální politika Krebs Vojtěch Wolters Kluwer 2011 European Union on Facebook
Sociální politika a sociální systém ČR Kaczor Pavel Oeconomica VŠE Praha 2016 European Union on Facebook
Sociologie pro ekonomy a manažery Nový Ivan Grada Publishing 2006 European Union on Facebook
Sociální politika v evropských zemích Munková Gabriela Karolinum 2004 European Union on Facebook
Soukromé právo (vybrané problémy) Spirit Michal Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004
Sociální psychologie Výrost Jozef Grada 2008 European Union on Facebook
Lidské zdroje v ICT (analýza nabídky a poptávky po IT odbornících v ČR) Doucek Petr Professional Publishing 2007 European Union on Facebook
Společenská odpovědnost firem Kunz Vilém Grada 2012 European Union on Facebook
Spojené státy americké (společnost a politika) Dvořáková Vladimíra Libri 2002 European Union on Facebook
Společné a nadnárodní podniky Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2006
Společenský styk, obchodní a diplomatický protokol Gullová Soňa Oeconomica VŠE Praha – FMV 2008
Správa daní pro ekonomy Vančurová Alena Wolters Kluwer 2011European Union on Facebook
Statistika pro ekonomy Hindls R., Hronová S., Seger J. Fischer J. Professional publishing, Praha 2006
Statistika pro ekonomy aplikace Marek Luboš Professional Publishing 2007 European Union on Facebook
Statistické metody v managementu kvality environmentu a bezpečnosti

 (pracovní sešit k procvičení metod)

Hůlová Marie Vysoká škola ekonomická 2011 European Union on Facebook
Statistické metody v managementu kvality environmentu a bezpečnosti Hůlová Marie Vysoká škola ekonomická 2011 European Union on Facebook
Sto let financí a účetnictví na území České republiky Vítek Leoš Oeconomica 2018 European Union on Facebook
Strategická analýza Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Strategický management Kovář František, Štrach Pavel Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
Strategický marketing Jakubíková Dagmar Grada 2013 European Union on Facebook
Strategie a zdroje SCM Rathouský Bedřich C H Beck 2017 European Union on Facebook
Strategie podniku v péči o životní prostředí Dobrovolné nástroje Remtová Květa Oeconomica VŠE Praha 2006 European Union on Facebook
Studijní průvodce financemi podniku Marek Petr Ekopress 2006 European Union on Facebook
Světová ekonomika – nové rysy a perspektivy Cihelková E. a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Světová ekonomika – základní rysy a tendence vývoje Cihelková Eva a kolektiv C. H. Beck, Praha 2001
Světová politika 20. století v datech 1 (1900-1945) Veselý Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FMV 1999 European Union on Facebook
Světová politika 20. století v datech 2 (1946-1999) Veselý Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FMV 2001 European Union on Facebook
 Systém lisp miner (akademický systém pro dobývání znalostí z databází) Šimůnek Milan European Union on Facebook
Technická analýza na akciových, měnových a komoditních trzích Veselá Jitka Ekopress 2015 European Union on Facebook
Tekutá modernita Bauman Zygmunt Mladá fronta 2002 European Union on Facebook
Teorie oceňování ochrané známky Jurečka Jan Oeconomica VŠE Praha – IOM 2006
Teorie pojistných trhů Ducháčková Eva Professional Publishing 2010 European Union on Facebook
The United Nations and Conflict Resolution Šabacká Yvona Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední evropy Holman Robert Centrum pro ekonomiku a politiku 2000
Trh práce a politika zaměstnanosti Jírová Hana Oeconomica VŠE Praha 1999 European Union on Facebook
Trh práce na přelomu tisíciletí Kotýnková Magdaléna Oeconomica VŠE Praha 2006 European Union on Facebook
Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011 Kaczor Pavel Oeconomica VŠE Praha 2013 European Union on Facebook
Tři sociální světy (sociální struktura postindustriální společnosti) Keller Jan Sociologické nakladatelství, 2010 European Union on Facebook
Tvorba a analýza zahraniční politiky Druláková Radka Oeconomica VŠE Praha – FMV SMS JM 2007
Tvorba aplikací v MS Excel Benáčanová Helena Oeconomica VŠE Praha – FIS 2008
Tvorba a řízení portfolia projektů (jak optimalizovat, řídit a implementovat investiční a
výzkumný program)
Fotr Jiří Grada Publishing 2015 European Union on Facebook
Úvod do práva sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění v České republice Chvátalová Iva Vysoká škola ekonomická European Union on Facebook
Užití kancelářských aplikací Kunstová Renata Oeconomica VŠE Praha – FIS 2005
Učebnice evropské integrace Lacina Lubor Barrister & principal 2011
Učebnice hospodářské politiky 1 Žák Milan Vysoká škola ekonomická 1995 European Union on Facebook
Učebnice hospodářské politiky 1 Žák Milan Vysoká škola ekonomická 2000 European Union on Facebook
Účetní informační systémy Mejzlík Ladislav Oeconomica VŠE Praha 2006
Účetní výkazy pod lupou 1 (základy účetního výkaznictví) Bokšová Jiřina  Linde 2013 European Union on Facebook
Účetnictví a daně individuálního podnikatele Cardová Zdenka Oeconomica VŠE Praha 2006 European Union on Facebook
Účetnictví státní správy a samosprávy Nováková Štěpánka Oeconomica VŠE Praha 2006
Úspěšná realizace strategie a strategického plánu Fotr Jiří Grada 2017 European Union on Facebook
Ústavní právo a státověda 1 Pavlíček Václav Linde 1998 European Union on Facebook
Ústavní právo a státověda 2 Pavlíček Václav Linde 2004 European Union on Facebook
Ústavy států Evropské unie 1 Klokočka Vladimír Linde 2004 European Union on Facebook
Ústavy států Evropské unie 2 Klokočka Vladimír Linde 2005 European Union on Facebook
Úvod do fenoménu myšlení pro manažery Toman Prokop Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Úvod do organizace odvětví a trhů Zemplinerová Alena Oeconomica 2008European Union on Facebook
Úvod do rozvojových studií Adamcová Lenka Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Úvod do statistiky Řezanková Hana Oeconomica 2019European Union on Facebook
Úvod do studia práva Spirit Michal Grada Publishing 2014 European Union on Facebook
Úvod do studia sociální politiky Žižková Jana Oeconomica VŠE Praha 2005 European Union on Facebook
Úvod do teorie krizového managementu Antušák Emil, Kopecký Zdeněk Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Úvod do teorie odhadu Kahounová Jana Oeconomica VŠE Praha 2009European Union on Facebook
Úvod do umělých neuronových sítí I. Křivan M. Oeconomica VŠE Praha – FIS 2006
Uzavírání smluv v civilním právu Hulmák Milan C. H. Beck 2008European Union on Facebook
Veřejné finance Hamerníková Bojka, Kubátová Květa Eurolex, Praha 2004
Veřejné finance Musil Martin Oeconomica VŠE Praha – FM 2006
 Veřejné finance Hamerníková Bojka Wolters Kluwer 2017European Union on Facebook
Veřejné finance v teorii a praxi

 

Maaytová Alena Grada
2015European Union on Facebook
Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou
efektivnost
Kubátová Květa Wolters Kluwer 2012European Union on Facebook
Vnitřní bezpečnost EU (prostor svobody, bezpečnosti a práva)

 

Druláková Radka Oeconomica VŠE Praha 2019European Union on Facebook
Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století Průcha Václav, Faltus Josef Oeconomica VŠE Praha – NF 2003European Union on Facebook
Vybraná témata kriminalistiky a trestního práva Hejda Jan a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FM 2007
Vybrané kapitoly pro rozvoj pedagogických dovedností Košťálová Hana Oeconomica VŠE Praha 2010 European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků II. Vojík Vladimír Oeconomica VŠE Praha – FPH 2005
Vybrané kapitoly z makroekonomické analýzy Zajíček Miroslav Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z rakouské ekonomie Kindlová Eva Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Vybrané kapitoly z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky Malá Ivana Oeconomica VŠE Praha 2016 European Union on Facebook
Vybrané problémy sociální politiky Sedláková Jaroslava Oeconomica VŠE Praha European Union on Facebook
Vybrané otázky práva pro arts management Boháček Martin Oeconomica VŠE Praha 2019 European Union on Facebook
Vybrané otázky z daňové teorie a politiky Kubátová Květa Vysoká škola ekonomická 1999 European Union on Facebook
Vybrané texty z politické filosofie Vlček Miroslav, Vacura Miroslav Oeconomica VŠE Praha – FIS 2004
Výběrová bibliografie k hospodářským a sociálním dějinám 20. století Stellner František a kol. Oeconomica VŠE Praha – NF 2005
Vyvážený rozvoj (na globální a regionální úrovni) Jeníček Vladimír C H Beck 2010 European Union on Facebook
Vývojové prostředí NetBeans Buchalcevová Alena, Pitka Lukáš Oeconomica VŠE Praha – FIS 2007
Vývojové tendence velkých podniků (podniky v 21 století) Hučka Miroslav C H Beck 2011 European Union on Facebook
Vývoj k vlastnictví půdě a souvisejících procesů na území ČR od r. 1918 do současné doby

 

Zeman Karel Oeconomica VŠE Praha 2013 European Union on Facebook
Výzkum trhu – německy Bártová Hilda Oeconomica VŠE Praha – FPH 2006
Vzdělávání v integrující se Evropě Dvořáček Jiří Oeconomica VŠE Praha 2001 European Union on Facebook
Zahraniční ekonomické vztahy České republiky Plchová Božena a kolektiv Oeconomica VŠE Praha – FMV 2005
Základy ekonomie sportu Hobza Vladimír Ekopress 2006 European Union on Facebook
Základy hospodářské etiky Bohatá Marie Vysoká škola ekonomická 1997 European Union on Facebook
Základy kriminalistiky

 

Hejda Jan Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Základy marketingu Karlíček Miroslav Grada Publishing 2013 European Union on Facebook
Základy marketingu Stehlík Eduard a kol. Oeconomica VŠE Praha – FPH 2003
Základy oceňování nemovitostí Dušek David Oeconomica VŠE Praha – IOM 2008 European Union on Facebook
Základy podníkání (teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů) Srpová Jitka Grada 2010 European Union on Facebook
Základy práva Spirit Michal a kol. Oeconomica VŠE Praha – FMV 2004 European Union on Facebook
Základy finančního řízení podniku Čižinská Romana Grada 2018 European Union on Facebook
Základy srovnávacího obchodního práva Islámského a dálného východu Boháček Martin Oeconomica VŠE Praha – FMV 2006
Základy teorie účetnictví Janhuba Miloslav Oeconomica VŠE Praha 2007
Základy trestního práva Hejda Jan Oeconomica VŠE Praha 2003 European Union on Facebook
Zajištění a přenos rizik v pojišťovnictví Cipra Tomáš Grada 2004 European Union on Facebook
Zdravotnictví a daně Vančurová Alena Aspi 2005 European Union on Facebook
Změny v rozmístění světového hospodářství Vošta Milan Oeconomica VŠE Praha 2007
Zavádění green ICT (podpora udržitelného rozvoje podniků inovacemi v ICT) Basl Josef Professional Publishing 2013European Union on Facebook