Podávání přihlášek

Uchazeči s handicapem podávají přihlášku standardním způsobem a přihlášku doplní o lékařskou zprávu s upřesněním svého handicapu. Protože je mnoho stupňů postižení, může se stát, že např. studenti s omezenou možností hybnosti budou mít obsahově stejné potvrzení od lékaře o handicapu, ale jejich možnosti absolvování přijímacího testu se budou značně lišit, proto je nutno kontaktovat pracovníky CSP a upřesnit s nimi podrobnosti s dostatečným předstihem. Přihlášku ke studiu lze podat také přímo přes CSP.