Nadační fond Světluška podporuje jednotlivce při studiu

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Stejně jako nám, i lidem ve Světlušce záleží na vzdělávání. Proto (nejen) v něm podporují těžce zrakově postižené v každém věku a pevně věří, že dobře zvolené vzdělání a osobní nasazení jsou cestou k samostatnosti a seberealizaci. Jejich cílem je zpřístupnit studijní materiály a umožnit osobám s těžkým zrakovým postižením účast na vzdělávacích a rozvojových aktivitách.

Přispívají například na:

pořízení specifických studijních pomůcek,
převod textů a úprava studijních materiálů,
školné, kurzovné,
ubytování (při aktivitách souvisejících se studiem),
přístupy do knihoven (včetně digitálních),
osobní asistence a průvodcovské a předčitatelské služby (při aktivitách souvisejících se studiem).

 

Více informací o podpoře Světlušky naleznete na webových stránkách zde