Příprava na přijímací řízení z matematiky

Pro zajištění větší úspěšnosti přihlášených studentů na VŠE v Praze níže najdete popis, jak přistupovat k testu z matematiky, který je pro mnoho studentů tou klíčovou překážkou pro přijetí. Hranicí pro úspěšné složení testu z matematiky je získání alespoň 50 bodů ze 100 bodů možných. Samotný test je složen z 15 otázek, které jsou hodnoceny takto:

 • 10 otázek za 5 bodů
 • 5 otázek za 10 bodů

Mezi témata vyskytujících se v testech patří:

 • exponenciální a logaritmické funkce
 • goniometrické funkce
 • posloupnosti aritmetické i geometrické
 • kvadratické rovnice i nerovnice
 • komplexní čísla
 • analytická geometrie
 • kombinatorika

V současné době nabízíme dvě formy přípravy:

 1. aktivní účast na běžných přípravných kurzech z matematiky s podklady v elektronické podobě
 2. domácí příprava s možností konzultace po telefonu

Jak se do přípravy zapojit?

 1. kontaktujte nás na ctiborm@vse.cz, že máte zájem se přípravy účastnit
 2. Poté Vám zašleme smlouvu o dodržování autorských práv, protože se využívá publikace od pana prof. RNDr. Jindřicha Klůfy, CSc. Matematika – Příprava k přijímacím zkouškám na VŠE
 3. Po obdržení smlouvy Vám pošleme knihu v elektronické podobě, včetně testů (možné formáty PDF a Word).

Pozn.: Pokud budete mít zájem, tak můžeme zaslat i slovníček pro práci s JAWSem při čtení rovnic ve Wordu.

 1. Dle časového období, kdy projevíte zájem o zapojení se do přípravy, tak zvážíme, zda bude ještě možná aktivní účast na přípravných kurzech, které organizuje Katedra matematiky na VŠE (http://kmat.vse.cz/uchazeci/pripravne-kursy/)
 2. Vždy však doporučujeme ještě před začátkem studia jednotlivých témat si vyzkoušet alespoň 3 testy (ideálně tři různá písmena, nikoliv čísla), tak abyste zjistili, jak na tom jste a věděli, jak jsou otázky kladeny.
 3. Další kroky velice záleží na průměrné úspěšnosti:
 4. V případě, že jste dosáhli více než 80 % v obou testech, tak jste na velmi dobré cestě zkoušky úspěšně složit. Přípravu však ani v tomto případě nepodceňujte a udělejte si alespoň všechny dostupné varianty.
 5. V případě nižší úspěšnosti než 60 % doporučujeme pečlivou přípravu a intenzivnější procvičování, ideálně každý den pár příkladů, tak aby člověk dostal cvik a věděl, jak nad příklady přemýšlet.

Seznam podkladů k přípravě:

Ke stažení:

Slovníček pojmů pro nevidomé program JAWS ver01

Klůfa Jindřich – Matematika příprava k přijímacím zkouškám na VŠE

Matematika test – varianta A0

Matematika test – varianta A2

Matematika test – varianta A3

Matematika test – varianta A4