Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

Středisko handicapovaných studentů na VŠE
vás zve na akci

Sociální podnikání a zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR

akce je součástí projektu Rozvoj vzdělávacích a dalších činností a popora kvality na VŠE v Praze, který je spolufinancován Evropskou unií

1)Handicapovaní studenti na VŠE
2)Sociální podníkání
3)Nové formy financování sociálního podnikání
4)Sociální firma bez podpory dotací

Akce se konáv pátek 20.12.2019 v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze v prostorách
“Vencovského klubu” na adrese náměstí Winstona Churchilla 4, Praha3 13067 od 10:00.

Na akci je nutné se předem písemně registrovat a uvést telefonní číslo (z organizačních důvodů). Registrovat se můžete na e-mailu ctiborm@vse.cz. Předpokládaný počet účastníků je 30 osob.
Další informace poskytne Martin Ctibor (ctiborm@vse.cz)